POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników zwanych dalej Usługobiorcami, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Usługodawcą.

1.2

Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

1.3

Prowadząc Sklep Usługodawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Usługobiorców, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Usługodawcy i dotyczących usługobiorców. Informacje te (w tym dane osobowe usługobiorców) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe usługodawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. DANE OSOBOWE

2.1

Podczas korzystania ze Sklepu, usługobiorca może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez usługodawcę:

  1. podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
  2. przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
  3. przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).

2.2

Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych pkt. 2.1. jest konieczne w celach określonych w pkt. 2.4.

2.3

Usługobiorcy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2.4

Dane osobowe Usługobiorców będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez usługodawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie.  Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2.5

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe usługobiorców mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Usługodawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

2.6

Usługodawca zapewnia usługobiorcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

2.7

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, usługobiorca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Usługodawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Usługodawca danych osobowych usługobiorcy innemu niż Usługodawca administratorowi danych.

2.8

Poufne informacje dotyczące usługobiorców, w tym dane osobowe usługobiorców są chronione przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

3. CIASTECZKA (COOKIES)

3.1

Usługodawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji usługobiorców, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez usługobiorców ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

4. POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

 

Niniejsza polityka dotycząca plików tekstowych (cookies) ma zastosowanie na wszystkich stronach internetowych należących do firmy:

KODA Paweł Więsik, z siedzibą w Otwocku przy ul. Partyzantów 7, 05-400 Otwock. Numer NIP:5321056076, REGON: 012717540

Przeglądarka internetowa Usługobiorcy może przechowywać pliki tekstowe (cookies) na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy. 

Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 

Są one przechowywane na komputerach Usługobiorców w celu:

1. Utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła.

2. Tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

3. Dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Usługobiorców oraz tworzenia statystyk oglądalności.

4. Prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Usługobiorcy.

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera Usługobiorcy.

Jeśli usługobiorca nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. 

Informujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie ze strony letplay.pl a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony letplay.pl

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę, której aktualnie korzystasz i postępuj według instrukcji:

Internet Explorer

Firefox

Google Chrome

Opera

Safari

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2014 - KODA Paweł Więsik, letplay.pl